Entrevista publicada no Propmark de 13 de setembro de 2021.